Anne-Kristine Gutmann

Anne-Kristine Gutmann

Anne-Kristine Gutmann
Weitere Ideen von Anne-Kristine
Menschen vergessen wie oft du ihre kleine Welt gerettet hast und dabei deine eigene für sie fallen ließt.

Menschen vergessen wie oft du ihre kleine Welt gerettet hast und dabei deine eigene für sie fallen ließt.

❂ Hundreds of butterflies flitted in and out of sight like short-lived punctuation marks in a stream of consciousness without beginning or end. -  Haruki Murakami, 1Q84

❂ Hundreds of butterflies flitted in and out of sight like short-lived punctuation marks in a stream of consciousness without beginning or end. - Haruki Murakami, 1Q84

1. Sáng uống Ice Capuchino, nói chuyện công ty cùng anh chị đồng nghiệp. Chị H bảo mình đừng lo lắng chuyện tình yêu sớm thế.   2. Hẹn hò với các thể loại báo cáo, công thức và dữ liệu hệ thống.   3. Cà phê trưa một mình.  4. Học thêm mấy chiêu Excel. Tháng sau xào nấu dữ liệu đã đời luôn.  5. Gặp hội phụ nữ. Nhớ em Ty.  6. Nửa đêm. Lấy Haloween bôi khắp mạch đập.  7. Mong một giấc ngủ thơm tho.

1. Sáng uống Ice Capuchino, nói chuyện công ty cùng anh chị đồng nghiệp. Chị H bảo mình đừng lo lắng chuyện tình yêu sớm thế. 2. Hẹn hò với các thể loại báo cáo, công thức và dữ liệu hệ thống. 3. Cà phê trưa một mình. 4. Học thêm mấy chiêu Excel. Tháng sau xào nấu dữ liệu đã đời luôn. 5. Gặp hội phụ nữ. Nhớ em Ty. 6. Nửa đêm. Lấy Haloween bôi khắp mạch đập. 7. Mong một giấc ngủ thơm tho.