Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Έντεκα (11) Αφίσες για την Προπαίδεια στα Μαθηματικά για την Πρώτη αλλά και τη Δευτέρα Δημοτικού… : ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΟΥΛΗ…

Mompitziges Rechenpuzzle – Malreihe - -

Discover thousands of images about Mompitziges Rechenpuzzle – Malreihe - -

Da wir uns in der zweiten Klasse ja dem Einmaleins widmen werden, habe ich für meine Klasse einen Einmaleinsführerschein erstellt, den si...

Da wir uns in der zweiten Klasse ja dem Einmaleins widmen werden, habe ich für meine Klasse einen Einmaleinsführerschein erstellt, den si...

Toller Lerntipp für die Grundschule. Auch #büroshop24 findet, dass unsere Kleinen auf die Art super lernen können!

TEACH YOUR CHILD TO READ - Learn fractions in a creative way by making these fraction flowers out of paper plates- includes a set of printable fraction circles. This makes learning math fun! Super Effective Program Teaches Children Of All Ages To Read.

Einmaleins-Bingos | Endlich Pause 2.0 | Bloglovin’

Einmaleins-Bingos (Endlich Pause 2.0)

Multiplication War - after multiplying, player with larger quotient collect both dominoes

Multiplication War - after multiplying, player with larger product collects both dominoes--- can change to addition, subtraction, or make two digit numbers.

Einmaleinsaufgaben anschaulich gestalten... Lässt sich sehr schnell herstellen. Einfach 10 Holzspieße in eine Styroporplatte einst...

Einmaleinsaufgaben anschaulich gestalten... Lässt sich sehr schnell herstellen. Einfach 10 Holzspieße in eine Styroporplatte einst...

Pinterest
Search