Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy . SPRAWDŹ ODPOWIEDZI.

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy . SPRAWDŹ ODPOWIEDZI.

Jak zdać maturę z matematyki?  - Plansze i zadania interaktywne za darmo!

Jak zdać maturę z matematyki? - Plansze i zadania interaktywne za darmo!

Przedstawiam Mój algorytm na zamianę ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe bez stosowania zbieżności szeregu geometrycznego. Zamienić za pomocą podanego algorytmu następujące ułamki dziesiętne okresowe na zwykłe: a) 0,121(131) = 0,121131131… = b) 0,2013(2014) = 0,201320142014… = c) 0,(9) = 0,9999999…=

Przedstawiam Mój algorytm na zamianę ułamków dziesiętnych okresowych na ułamki zwykłe bez stosowania zbieżności szeregu geometrycznego. Zamienić za pomocą podanego algorytmu następujące ułamki dziesiętne okresowe na zwykłe: a) 0,121(131) = 0,121131131… = b) 0,2013(2014) = 0,201320142014… = c) 0,(9) = 0,9999999…=

Tunnel-Cube --- George Hart

Tunele w kostce sześciennej zbudowanej z kart

Kombinacje, wariacje, permutacje – własności elementów kombinatoryki Jakie własności mają elementy kombinatoryki? Jaki wzór zastosować?

Kombinacje, wariacje, permutacje – własności elementów kombinatoryki Jakie własności mają elementy kombinatoryki? Jaki wzór zastosować?

Teoretyczna częstość występowania i prawdopodobieństwo w rzutach symetrycznymi…

Sześcienne symetryczne kostki do gry - suma oczek

Węzeł boromejski złożony jest z trzech lub większej liczby pierścieni połączonych w taki sposób, że usunięcie dowolnego spowoduje rozpad pozostałych.  Który spośród pierścieni A, B, C, D należy rozciąć, aby można było rozdzielić wszystkie przedstawione na rysunku pierścienie?

Węzeł boromejski złożony jest z trzech lub większej liczby pierścieni połączonych w taki sposób, że usunięcie dowolnego spowoduje rozpad pozostałych. Który spośród pierścieni A, B, C, D należy rozciąć, aby można było rozdzielić wszystkie przedstawione na rysunku pierścienie?

W szczególności liczby zespolone można zapisać w tzw. postaci wykładniczej przy czym symbole |z|, φ  oznaczają odpowiednio moduł i argument główny danej liczby zespolonej. Dowiedz się jak wyznaczyć postać wykładniczą liczby zespolonej:

W szczególności liczby zespolone można zapisać w tzw. postaci wykładniczej przy czym symbole |z|, φ oznaczają odpowiednio moduł i argument główny danej liczby zespolonej. Dowiedz się jak wyznaczyć postać wykładniczą liczby zespolonej:

Liczba googol 10100 Jedna z wielu różnic między nieskończonością a niewyobrażalnie wielką liczbą to liczba googol. Ile dzielników ma dana liczba?

Liczba googol 10100 Jedna z wielu różnic między nieskończonością a niewyobrażalnie wielką liczbą to liczba googol. Ile dzielników ma dana liczba?

Kolejna z wielu różnic między nieskończonością a niewyobrażalnie wielką liczbą to googolplex. Jeśli liczbę 10 podniesiemy do potęgi googol to otrzymamy googolplex. Ile wszystkich dzielników naturalnych ma googolplex?

Kolejna z wielu różnic między nieskończonością a niewyobrażalnie wielką liczbą to googolplex. Jeśli liczbę 10 podniesiemy do potęgi googol to otrzymamy googolplex. Ile wszystkich dzielników naturalnych ma googolplex?

Równanie ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0, gdzie a≠0 nazywamy równaniem zwrotnym (symetrycznym) i rozwiązujemy dzieląc obie strony równania przez x^2,  a następnie stosując podstawienie t=(x+1/x).

Równanie ax^4+bx^3+cx^2+bx+a=0, gdzie a≠0 nazywamy równaniem zwrotnym (symetrycznym) i rozwiązujemy dzieląc obie strony równania przez x^2, a następnie stosując podstawienie t=(x+1/x).

Równania okręgów  Jakie to liczby?

Równania okręgów Jakie to liczby?

Znaleźć błąd w rozumowaniu lub uznać za prawidłowe.

Znaleźć błąd w rozumowaniu lub uznać za prawidłowe.

Podana figura ABCD jest prostokątem. Prostokąta został podzielony na cztery trójkąty o polach S₁, S₂, S₃, S₄=84 (patrz rysunek). Wiedząc, że stosunek pól S₂/S₁ stanowi 4 oraz stosunek pól S₂/S₃=40/51. Oblicz pole prostokąta ABCD.

Podana figura ABCD jest prostokątem. Prostokąta został podzielony na cztery trójkąty o polach S₁, S₂, S₃, S₄=84 (patrz rysunek). Wiedząc, że stosunek pól S₂/S₁ stanowi 4 oraz stosunek pól S₂/S₃=40/51. Oblicz pole prostokąta ABCD.

Knowing that log5=a and log3=b. Determine the logarithm  log_30(8).   Wiedząc, że log5=a i log3=b. Wyznacz wartość logarytmu log_30(8) jako wyrażenie.

Knowing that log5=a and log3=b. Determine the logarithm log_30(8). Wiedząc, że log5=a i log3=b. Wyznacz wartość logarytmu log_30(8) jako wyrażenie.

Pinterest
Search