Ois guade zum 96. und an scheena Gruaß an Boandlkramer, pressiert ned! - http://www.mvb-ev.de/mvb-hirnschmoiz/ois-guade-zum-96-und-an-scheena-grauss-an-boandlkramer-pressiert-ned/

Ois guade zum und an scheena Gruaß an Boandlkramer, pressiert ned…

Siagst as, jetzt hörst as, ois guade zum 134. - http://www.mvb-ev.de/allgemein/siagst-as-jetzt-hoerst-as-ois-guade-zum-134/

Siagst as, jetzt hörst as, ois guade zum - Münchner Volkssängerbühne e.

Zum 94. Geburtstag ois guade Gustl! I drink an Gustl auf di! :D :D - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-94-geburtstag-ois-guade-gustl-i-drink-an-gustl-auf-di-d-d/

Zum 94. Geburtstag ois guade Gustl! I drink an Gustl auf di! :D :D - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-94-geburtstag-ois-guade-gustl-i-drink-an-gustl-auf-di-d-d/

Zum 94. Geburtstag ois guade Gustl! I drink an Gustl auf di! :D :D - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-94-geburtstag-ois-guade-gustl-i-drink-an-gustl-auf-di-d-d/

Zum 94. Geburtstag ois guade Gustl! I drink an Gustl auf di! :D :D - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-94-geburtstag-ois-guade-gustl-i-drink-an-gustl-auf-di-d-d/

Striezi®-Grußkarte-  A rechter Sauhund bist scho! Ois Guade, oida Bazi

Striezi®-Grußkarte- A rechter Sauhund bist scho!

Ois guad zum 96. Geburtstag! - http://www.mvb-ev.de/allgemein/ois-guad-zum-96-geburtstag/

Ois guade zum - Münchner Volkssängerbühne e.

Zum rundn Geburtstag ois Guade! - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-rundn-geburtstag-ois-guade/

Zum rundn Geburtstag ois Guade! - http://www.mvb-ev.de/allgemein/zum-rundn-geburtstag-ois-guade/

Pinterest
Search