Sanzu

Erfahre mehr über die Bedeutung und Herkunft des Wortes Sanzu. Tauche ein in die faszinierende Welt dieser mystischen Vokabel und entdecke ihre vielfältigen Interpretationen.
𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝓢𝓪𝓷𝓣𝓪𝓴𝓮 (𝕊𝕒𝕟𝕫𝕦… #fanfiction #Fanfiction #amreading #books #wattpad

𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬 𝐅𝐚𝐧𝐟𝐢𝐜 𝓢𝓪𝓷𝓣𝓪𝓴𝓮 (𝕊𝕒𝕟𝕫𝕦 × 𝕋𝕒𝕜𝕖𝕞𝕚𝕔𝕙𝕚) 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 : 𝐌𝐚𝐲 𝟏𝟓, 𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐄𝐧𝐝 : WARNING! ➼ Pics and GIFs used are not mine! The story will contain BL and 18+ content.

AvatarK
koko

Yêu anh đi em ơi, sẽ không phải khổ đâu. Chúng ta sẽ về chung một nhà, sẽ cùng nhau gầy dựng lên tổ ấm. Vậy nên, chừng chờ gì mà lại không yêu anh? 【Đồng nhân Tokyo Revengers: Yêu anh đi em ơi.】 • Author: Agnes Rosaleen. • Category: - Fanfiction - Truyện dài tập: - Đồng nhân; Ngôn tình; Tội phạm; Sủng; Harem; Hắc hóa; Độc chiếm... • Pairings (CP): - Bonten × Abhaya Yedda (OC). • Warning: - OOC RẤT CAO • Update: 19/12/2021. • Status: / / . - Đang tiến hành. _______________ 📌 Note: ✒ Nghiêm…

Avatar
♡︎𝕊𝕒𝕟𝕫𝕦 ℍ𝕒𝕣𝕦𝕔𝕙𝕚𝕪𝕠♡︎