More ideas from İbo

Famous Words, Karma, Allah, Hay, Facts, Learning, Truths

Osmanlı padişahlarının otuz ikincisi. Sultan İkinci Mahmud’un ikinci oğlu ve İslam halifelerinin doksan yedincisidir. 30 Mayıs 1876 günü Sultan Abdülazîz birkaç insafsız ve safdil devlet adamının şahsî çıkarları uğruna ve batılıların da kışkırtmalarıyle tahttan indirildi. Bunların başında “Kinim dînimdir!” diyecek kadar kindâr olan Hüseyin Avni Paşa geliyordu. http://osmanlilar.gen.tr/Osmanli-Padisahlari/abdulaziz-han.html

Osmanlı padişahlarının otuz ikincisi. Sultan İkinci Mahmud’un ikinci oğlu ve İslam halifelerinin doksan yedincisidir. 30 Mayıs 1876 günü Sultan Abdülazîz birkaç insafsız ve safdil devlet adamının şahsî çıkarları uğruna ve batılıların da kışkırtmalarıyle tahttan indirildi. Bunların başında “Kinim dînimdir!” diyecek kadar kindâr olan Hüseyin Avni Paşa geliyordu. http://osmanlilar.gen.tr/Osmanli-Padisahlari/abdulaziz-han.html

Neşe'nin gözdeleri

Neşe'nin gözdeleri

6 ne? Sn/dk/saat/gün...?

6 ne? Sn/dk/saat/gün...?

Alternative Medicine, Yogurt, Cloths, Alternative Health

Healthy Life, Knowledge, Healthy Living, Healthy Lifestyle