محمدرضا شجریان

35 Pins21 Follower
اواخر آوریل ۱۹۹۰ دوشنبه، تاجیکستان عکاس: Henri Lecomte    #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian

اواخر آوریل ۱۹۹۰ دوشنبه، تاجیکستان عکاس: Henri Lecomte #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian

"#شجریان #شجريان #محمدرضاشجریان" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

"#شجریان #شجريان #محمدرضاشجریان" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

"به سلامتی شجریان کارتونی از  #‏توکانیستانی  #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/31/2015)

"به سلامتی شجریان کارتونی از #‏توکانیستانی #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/31/2015)

مجلس انارخوران  در قدیم پیشکسوت‌های خوشنویسی ایران یک روز از سال میهمان منزل «استاد واعظ تهرانی» در تهرانپارس بودند تا ضمن تازه کردن دیدار، دور سفره جمع شوند و انار میل کنند.

مجلس انارخوران در قدیم پیشکسوت‌های خوشنویسی ایران یک روز از سال میهمان منزل «استاد واعظ تهرانی» در تهرانپارس بودند تا ضمن تازه کردن دیدار، دور سفره جمع شوند و انار میل کنند.

چاوش ۶ – شجریان، لطفی و گروه شیدا

چاوش ۶ – شجریان، لطفی و گروه شیدا

"حال استاد خوب است" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/31/2015)

"حال استاد خوب است" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/31/2015)

"آرزوی سلامتی برای استاد شجریان از طرف عادل فردوسی‌پور در برنامه‌ی نَوَد  #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #شجريان#نود #فردوسی_پور #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian #AdelFerdosipour" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

"آرزوی سلامتی برای استاد شجریان از طرف عادل فردوسی‌پور در برنامه‌ی نَوَد #محمدرضاشجریان #محمدرضا_شجریان #محمد_رضا_شجریان #شجریان #شجريان#نود #فردوسی_پور #MohammadrezaShajarian #Mohammmadreza_Shajarian #Mohammad_Reza_Shajarian #Shajarian #AdelFerdosipour" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

"#Repost @hrouhani ・・・ دقايقى پيش، حسين فريدون، دستیار ویژه رئیس جمهور، به عيادت استاد آواز ایران محمدرضا #شجريان رفت تا از نزديك جوياى احوال وى شود. حسین فریدون حامل سلام رئیس جمهور #روحانی بود و برای استاد #شجريان آرزوی سلامتی کرد. دستيار ويژه رئيس جمهور همچنین با پزشک معالج استاد گفتگوی کوتاهی داشت از روند درمان ایشان جویا شد." Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

"#Repost @hrouhani ・・・ دقايقى پيش، حسين فريدون، دستیار ویژه رئیس جمهور، به عيادت استاد آواز ایران محمدرضا #شجريان رفت تا از نزديك جوياى احوال وى شود. حسین فریدون حامل سلام رئیس جمهور #روحانی بود و برای استاد #شجريان آرزوی سلامتی کرد. دستيار ويژه رئيس جمهور همچنین با پزشک معالج استاد گفتگوی کوتاهی داشت از روند درمان ایشان جویا شد." Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (09/01/2015)

حال استاد خوب است

حال استاد خوب است

"کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست مگر آنکس که به شهر آید و غافل برود  #سعدی #شجریان #محمدرضاشجريان #بدیعی #حبیب_الله‌_بدیعی #خصوصی" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/30/2015)

"کس ندانم که در این شهر گرفتار تو نیست مگر آنکس که به شهر آید و غافل برود #سعدی #شجریان #محمدرضاشجريان #بدیعی #حبیب_الله‌_بدیعی #خصوصی" Photo taken by @khosousii on Instagram, pinned via the InstaPin iOS App! http://www.instapinapp.com (08/30/2015)

Pinterest
Suchen