Môn phái: Thất Tú - Game: VLTK 3D - Minh họa: Ibuki Satsuki

Môn phái Thất Tú – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay từ giây phút huynh bắt đầu đặt bút, để con rùa trên mặt ta vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện...

Chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay từ giây phút huynh bắt đầu đặt bút, để con rùa trên mặt ta vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội xuất hiện...

古風

Epic Characters, Fantasy Characters, China Art, Art Story, Chinese Style, Japanese Art, Comic Art, Du Site, Site Web

Artist: Ibuki Satsuki

Artist: Ibuki Satsuki I wish i could understand what they r saying.

1d1a25381f30e924a6f97eb54c086e061c95f7e3[1]

Môn phái Thất Tú – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Pinterest
Search