ไอเดีย.com Kitchen Herb Windowbox via: vegetablegardener.com

Growing Herbs in Windowboxes - Vegetable Gardener

Kitchen Herb Window Box - Window Boxes are perfect for culinary herbs. Many of them grow well in confined spaces, and window boxes provide the good drainage essential to most herbs.

Hearty indoor plants. | A little bit of greenery can transform a space—and breathe new life into a room. To choose a plant for a specific spot in your home, you’ll want to keep two things in mind: plant care and your home’s décor aesthetic.

Hearty indoor plants. | A little bit of greenery can transform a space—and breathe new life into a room. To choose a plant for a specific spot in your home, you’ll want to keep two things in mind: plant care and your home’s décor aesthetic.

http://designchampagne.files.wordpress.com/2009/06/gravel-garden.jpg?w=470=352

Crushed bluestone gravel like this for walkways around the raised vegetable/herb garden beds.

Erbe aromatiche

Erbe aromatiche

Under The Table and Dreaming: 35 Herb Container Gardens ~ Pots & Planters {Saturday Inspiration & Ideas}

35 Herb Container Gardens ~ Pots & Planters {Saturday Inspiration & Ideas

Potted Herb Garden: Water-loving basil & parsley can be paired together. Whereas rosemary, sage, & oregano prefer a slightly drier environment. Lemon thyme & silver thyme are paired together in front.

http://littlegreenshedblog.co.uk/wp-content/uploads/2016/02/original-86933-krydderurter-zinkbalje-g.jpg

Krydderurter fyldt med smag i haven eller på altanen - ISABELLAS guider dig

Un carré potager sur mon balcon: brilliant idea from Marie Claire Idees for a balcony herb garden.

6 jardinières originales repérées sur Pinterest

Pinterest
Search