Erkunde Phönix, Lieder und noch mehr!

Song of Phoenix 《思美人》 2016. Ma Ke, Zhang Xin Yu, Qiao Zhen Yu, Yi Yang Qian Xi, Du Chun, Liang Tian, Liu Yun, Lan Xi, Li Xian Zai, Wang Yue Lun, Fu Yi Wei, Yin Zhu Sheng, Tian Niu
Producer - Tian Zhongyang
Directed by - Joseph Chang positive, Ding Yang States
Screenwriter - Tian Zhongyang
Nice Guy - I am now very much addicted to this drama. A new favorite!!
The Producers
The Sword with No Name (불꽃처럼 나비처럼)
"When I go back to Seoul, there are a lot of things I need to take on by myself. There might be no one to hold my hand. Will you hold my hand?" - The Producers
Top Ten K-Drama Moments Of The Week – May Week 4 //When iu fall in love with Ksh, but Ksh falling into Ghj noona hohoho.. poor iu
Prince Wang so ❤ Scarlet heart: Ryeo
Someone like you
Wang So ♥ Scarlet Heart Ryeo
Pinterest
Suchen