Erkunde Kyoto, Vase und noch mehr!

Meiji Kyoto Satsuma Fine and Important Vase.

Meiji Kyoto Satsuma Fine and Important Vase.

Asian RARE Large Beautiful Japanese Kyoto Satsuma Pottery 15" Vase | eBay

Asian rare large beautiful japanese kyoto satsuma pottery 15" vase

Large 14.5" GYOKUZAN Marked, MEIJI PERIOD Glazed & Gilded JAPANESE SATSUMA Vase

A fine Satsuma vase By Sozan for the Kinkozan studio, Meiji period (late 19th century) Bonhams 2014 £34930

A fine Satsuma vase By Sozan for the Kinkozan studio, Meiji period (late 19th century) Bonhams 2014 £34930

Japanese porcelain Satsuma palace vase, 19th century, on wood stand. 36" high, 14" diameter.

Japanese porcelain Satsuma palace vase, 19th century, on wood stand. 36" high, 14" diameter.

Pinterest
Suchen