Explore Ottoman, Searching, and more!

Resneli Niyazi Bey.

Resneli Niyazi Bey.

Asırlık Osmanlı Devleti'nde nice padişahlar gelip geçmişti; içkici, evlat katili, kardeş katili, kadın düşkünü ve kadın düşmanı...  Kuruluşundan yükselişine kadar geçen sürede nice fetihlerle 3 kıtada hüküm süren Osmanlı, duraklama gerileme derken daha önce 'hain' görmemiş Osmanlı hanedanının son padişahı Vahdettin ile beraber yıkılmıştı.  Vahdettin haindir, hainliği öyle bir hâl almıştır ki, İstiklâl Mücadelesi'ni başlatan Mustafa Kemal'e rüşvet dahi teklif etmiştir.  Mustafa Kemal Samsun'a…

Asırlık Osmanlı Devleti'nde nice padişahlar gelip geçmişti; içkici, evlat katili, kardeş katili, kadın düşkünü ve kadın düşmanı... Kuruluşundan yükselişine kadar geçen sürede nice fetihlerle 3 kıtada hüküm süren Osmanlı, duraklama gerileme derken daha önce 'hain' görmemiş Osmanlı hanedanının son padişahı Vahdettin ile beraber yıkılmıştı. Vahdettin haindir, hainliği öyle bir hâl almıştır ki, İstiklâl Mücadelesi'ni başlatan Mustafa Kemal'e rüşvet dahi teklif etmiştir. Mustafa Kemal Samsun'a…

Kurdish Ottoman General Abdürrezzak Bedirxan, Istanbul, 1905. He was the grandson of Bedirxan Bey, the Emir of the Kurdish Botan emirate. A majority of the Bedirxan Family were members of the Ottoman elite.

Kurdish Ottoman General Abdürrezzak Bedirxan, wearing a ceremonial costume. Istanbul, He was the grandson of Bedirxan Bey, the Emir of the Kurdish Botan emirate. A majority of the Bedirxan Family were members of the Ottoman elite.

Enver-Niyazi - Enver Paşa - VikipediEnver Bey ve Resneli Niyazi Bey

Enver Paşa - Vikipedi-Enver Bey ve Resneli Niyazi Bey

Ottomans, Hall, Halle, Entryway

Soldati turchi in uniforme estiva, c. 1854.

Soldati turchi in uniforme estiva, c.

Enver Bey

Enver Bey

Military Personnel, Ottoman, Hall, Ottomans, Halle, Military Men, Entryway

Paşa hazretlerinin, trablus günlerinden muhtemelen.

Paşa hazretlerinin, trablus günlerinden muhtemelen.

Horse Breeds, War Horses, Crimean War, Ottoman Empire, Istanbul, Ottomans, Turkey

Mahmut Şevket Paşa ve kurmayları, Enver Paşa ve İsmet inönü

Mahmut Şevket Paşa ve kurmayları, Enver Paşa ve İsmet inönü

Ahmed Djemal portrait Project Gutenberg eText 10338 - İttihat ve Terakki - Vikipedi-Cemal Paşa

Ahmed Djemal portrait Project Gutenberg eText 10338 - İttihat ve Terakki - Vikipedi-Cemal Paşa

Pinterest
Search