Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

수지가 아름다운 한복 자태를 뽐냈다. 영화 ‘도리화가’(감독 이종필/제작 영화사담담, 어바웃필름) 개봉을 앞두고 있는 배수지는 최근 퍼스트룩과 화보 촬영을 진행, 한복을 입고 고혹적이면서 우아한 매력을 뽐냈다. ‘도리화가’는 1867년 여자는 판소리를 할 수 없었던 시대, 운명을 거슬러 소리의 꿈을 꾸었던 조선 최초의 여

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

Suzy ~ Hanbok Pictorial for 1st Look - OMONA THEY DIDN'T! Endless charms, endless possibilities ♥

Cùng nhìn lại sự thay đổi của nữ thần Suzy qua loạt hình tạp chí 4 năm nay

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Miss A's Suzy is a Korean goddess in these 9 photos for 1st Look

Chinese national costume, "Han Fu"

Traditional clothing special style, beautiful girl and model, include china, korea, japan tradition style

Bae Suzy:

Bae Suzy:

Pinterest
Search