Erkunde Statue, Marian und noch mehr!

Polska .W Byd­gosz­czy,na rogu ulicy Gdań­skiej i Śnia­dec­kich, znaj­duje się pomnik.Mariana Rejew­skiego, który złamał kod Enigmy.Na ławeczce zasiada spi­żowa drobna postać skrom­nego, wiel­kiego czło­wieka, a obok stoi Enigma…Wkład tego czło­wieka w losy wojny jest prze­ogromny. Wydaje się, że należy on do nie­licz­nej grupy tych, któ­rzy zmie­nili jej bieg. Bez niego histo­ria byłaby inna. Pamię­tajmy o Rejew­skim! Pamię­tajmy o Rejewskim!

Polska .W Byd­gosz­czy,na rogu ulicy Gdań­skiej i Śnia­dec­kich, znaj­duje się pomnik.Mariana Rejew­skiego, który złamał kod Enigmy.Na ławeczce zasiada spi­żowa drobna postać skrom­nego, wiel­kiego czło­wieka, a obok stoi Enigma…Wkład tego czło­wieka w losy wojny jest prze­ogromny. Wydaje się, że należy on do nie­licz­nej grupy tych, któ­rzy zmie­nili jej bieg. Bez niego histo­ria byłaby inna. Pamię­tajmy o Rejew­skim! Pamię­tajmy o Rejewskim!

Kolejne 15 Śmieszne Posągi (Śmieszne Statuetki, bizarre pomniki) - ODDEE

Another 15 Funny Statues

Kolejne 15 Śmieszne Posągi (Śmieszne Statuetki, bizarre pomniki) - ODDEE

"Anton Chekhov and Lady with a Dog" in Yalta, Russia - photo from dreamstime;  Yalta is a resort city on the south coast of the Crimean Peninsula surrounded by the Black Sea.  It is the setting for Chekhov's short story, "The Lady with the Dog", and such prominent plays as "The Three Sisters" were written in Yalta.

"Anton Chekhov and Lady with a Dog" in Yalta, Russia - photo from dreamstime; Yalta is a resort city on the south coast of the Crimean Peninsula surrounded by the Black Sea. It is the setting for Chekhov's short story, "The Lady with the Dog", and such prominent plays as "The Three Sisters" were written in Yalta.

10 Superbly Bookish Statues

10 Superbly Bookish Statues

Bibliothek, Die 100, Zum, Skulpturen, Statuen, Jungen, Offenes Buch, Buchkunst, Öffentliche Bibliotheken

Skulpturen, England Großbritannien, Britische Inseln, Birmingham, Vereinigtes Königreich, Lesen, Skulpturen, Setzt, Peter Forsberg

Rosja-Jekaterynburg _ "Chapman" (Ofen)Brąz „Chapman”. Od razu wyróżnia się wśród przechodniów - w płaszczu frock, z tacą z butelki perfum, proszku i szpuli nici.

Rosja-Jekaterynburg _ "Chapman" (Ofen)Brąz „Chapman”. Od razu wyróżnia się wśród przechodniów - w płaszczu frock, z tacą z butelki perfum, proszku i szpuli nici.

Pinterest
Suchen