Sieh dir diese und weitere Ideen an!

Verwandte Themen durchstöbern

Budskap: Allas lika värde.

Budskap: Allas lika värde.

#flippatklassrum: #SKOLA3.1 Vi är olika men vi har alla lika värde!

#flippatklassrum: #SKOLA3.1 Vi är olika men vi har alla lika värde!

Blixtjakten

Blixtjakten

Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Gudrun Schyman använder sig utav ethos, logos och pathos.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Två stilfigurer i samma mening:  Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället.  Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Två stilfigurer i samma mening: Metafor - "skörda" talar hon som en förändring inom politiken i samhället. Upprepning - Upprepning av vad som ska "skördas" och varför det ska "skördas.

Anslutningen har inget koppling till inledningen/tesen, vilket hade varit enkelt att få med i anslutningen. Budskapet hade fått mycket kraft om man fått en upprepning av tesen.

Anslutningen har inget koppling till inledningen/tesen, vilket hade varit enkelt att få med i anslutningen. Budskapet hade fått mycket kraft om man fått en upprepning av tesen.

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

En metafor Gudrun Schyman använder för att förklara det skamliga med att andra partiers brister är såpass synliga.

Ofta förekommande stilfigur:  Upprepningar, för att visa kraft.

Ofta förekommande stilfigur: Upprepningar, för att visa kraft.

Ska vi prata om Syrien En förvirrad genomgång av en förvirrad situation byNiklas Derouche

Ska vi prata om Syrien En förvirrad genomgång av en förvirrad situation byNiklas Derouche

Pinterest
Suchen