Explore Painting Parties, Canvas Ideas, and more!

"Thanh xuân? Thanh xuân của ai mà không mơ hồ? Thanh xuân của ai mà không có những lầm lỡ, tổn thương? Hỉ nộ ái ố, có ai không từng trải qua? Thanh xuân, chẳng qua chỉ là một chặng đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mà mỗi một người đều phải trải qua trong đời."

"Thanh xuân? Thanh xuân của ai mà không mơ hồ? Thanh xuân của ai mà không có những lầm lỡ, tổn thương? Hỉ nộ ái ố, có ai không từng trải qua? Thanh xuân, chẳng qua chỉ là một chặng đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mà mỗi một người đều phải trải qua trong đời."

dandelion                                                                                         More

одуванчик Instructor led Painting Classes, Ridgeland and greater Jackson Mississippi area

Anastacia Drake

Anastacia Drake

Can't remember where I saw this, one of the wine and canvas type painting classes. I would credit it if I could remember.

Cant remember where I saw this, one of the wine and canvas type painting classes. I would credit it if I could remember.

Pinterest
Search