Explore Military Tank, Military Vehicles, and more!

Explore related topics

A34 Comet del 3th Rgmt tanks, 29th Armoured brig, 11th Armoured Division. - Mark Karvon

A34 Comet del 3th Rgmt tanks, 29th Armoured brig, 11th Armoured Division. - Mark Karvon

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

Xe tăng M60 Patton là loại xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) được giới thiệu vào tháng 12 năm 1960. Loại xe này đã trở thành phương tiện chủ lực của quân đội Hoa Kỳ trong Chiến tranh lạnh, sau khi tiểu đoàn xe tăng hạng nặng cuối cùng (sử dụng xe M103) bị giải thể vào 1963. Vào tháng 3 năm 1959, mẫu xe này được chuẩn hóa dưới tên 105 mm Gun Full Tracked Combat Tank M60.

scr5

The Leopard Possible the deadliest armoured vehicle in the history of man kind.

FV4005 Stage 2 - British prototype of tank destroyer armed in 183 mm gun

Stage 2 - British prototype of tank destroyer armed in 183 mm gun

TigerII (Porsche Turret)

The German King Tiger tank. The most powerful tank the allies had to face on the battlefield during the last days of WWII.

FV101 Scorpion Armored Reconnaissance Vehicle (United Kingdom)

The British made Scorpion appears to have been toned down a bit, but it is still a highly efficient vehicle in Armored Warfare.

Column Of Shermans May 4 1945

The US Armored Division (The Tiger Division)

M-18 Hellcat Tank Destroyer. The Fastest AFV in all of WW2. Could go 60 mph on good roads

The Fastest Armored Fighting Vehicle in all of Could go 60 mph on good roads.

Pinterest
Search