Erkunde G Dragon, Konzerte und noch mehr!

Loạt ảnh siêu ảo từ concert G-Dragon: Lúc chất phát ngất, lúc cười tít mắt, áo trễ hở ti - Ảnh 10.

Loạt ảnh siêu ảo từ concert G-Dragon: Lúc chất phát ngất, lúc cười tít mắt, áo trễ hở ti - Ảnh 10.

Loạt ảnh siêu ảo từ concert G-Dragon: Lúc chất phát ngất, lúc cười tít mắt, áo trễ hở ti - Ảnh 19.

Loạt ảnh siêu ảo từ concert G-Dragon: Lúc chất phát ngất, lúc cười tít mắt, áo trễ hở ti - Ảnh 19.

G-Dragon

G-Dragon

170610 G-Dragon - ACT III: M.O.T.T.E Concert in Seoul DO NOT EDIT : Source: ALWAYS-GD : NUMBER-G

170610 G-Dragon - ACT III: M.O.T.T.E Concert in Seoul DO NOT EDIT : Source: ALWAYS-GD : NUMBER-G

G Dragon, Urknall, Zahlen, Ji Yong, Kultur, Chinesisch, Künstler, Seoul, Beckham

Từ bé đến lớn, G-Dragon vẫn luôn trung thành với kiểu tóc này! - Ảnh 13.

Từ bé đến lớn, G-Dragon vẫn luôn trung thành với kiểu tóc này! - Ảnh 13.

Pinterest
Suchen