Erkunde Rhonda Byrne, Freiheit und noch mehr!

Žiadať, veriť a dostať – tri jednoduché kroky, pomocou ktorých si vytvoríte čokoľvek, po čom túžite.  Druhý krok, veriť, býva často najťažší. Je to však ten najvýznamnejší krok.  Veriť znamená nepochybovať. Veriť znamená nezaváhať. Veriť predstavuje absolútnu vieru, Veriť, to značí zostať pevným bez ohľadu na to, čo sa deje v okolitom svete. Keď zvládnete vieru, zvládli ste svoj život.

Žiadať, veriť a dostať – tri jednoduché kroky, pomocou ktorých si vytvoríte čokoľvek, po čom túžite. Druhý krok, veriť, býva často najťažší. Je to však ten najvýznamnejší krok. Veriť znamená nepochybovať. Veriť znamená nezaváhať. Veriť predstavuje absolútnu vieru, Veriť, to značí zostať pevným bez ohľadu na to, čo sa deje v okolitom svete. Keď zvládnete vieru, zvládli ste svoj život.

Vaše myšlienky a pocity sú príčina a to, čo sa prejaví, je dôsledok. Ak si teda zvnútorníte, čo chcete, urobili ste všetko, čo treba. Ako je to vnútri, tak je to i vonku. Ako je to vo vás, tak je to aj mimo vás. Pamätajte si, vo vašom vnútri je príčina a vonkajší svet je dôsledok.

Vaše myšlienky a pocity sú príčina a to, čo sa prejaví, je dôsledok. Ak si teda zvnútorníte, čo chcete, urobili ste všetko, čo treba. Ako je to vnútri, tak je to i vonku. Ako je to vo vás, tak je to aj mimo vás. Pamätajte si, vo vašom vnútri je príčina a vonkajší svet je dôsledok.

Auch hier draus lässt sich ein Auftrag für die Detektivparty machen: Nehmt ein paar Dinge aus dem Vorratsschrsnk, löst den barcode ab und entwerft einen Auftragszettel. Was steht bei den Barcodes- Für welches Produkt könnten die Barcodes sein? Wer die meisten Barcodes errät gewinnt.

Es gibt in erster Linien Hilfmittel um diesen Code automatisch auszulesen - aber nicht immer hat man seinen Coomputer dabei - daher hier die manuelle Variante.

9 Ways to Invite in Good Energy When it comes to positive versus negative energy, I fall into the camp of knowing I’ll take all the help I can get. And when it comes to my home and workspace,…

9 Ways to Invite in Good Energy When it comes to positive versus negative energy, I fall into the camp of knowing I’ll take all the help I can get. And when it comes to my home and workspace,…

Pinterest
Suchen