اين توضع ذنوبك وانت في صلاتك!!......هل تعلم؟

اين توضع ذنوبك وانت في صلاتك!!......هل تعلم؟

.

Muslim, Islam

Arabic Quotes, Arabic Words, Islamic Quotes, Arabic Poetry, Religious Quotes, Holy Quran, Prayers, Muslim, Religion

صَــــــــبــــّٓـــــــاح الــــــــــخْـــــــــيــ....

صَــــــــبــــّٓـــــــاح الــــــــــخْـــــــــيــ....

Pinterest
Search