Claudia Kőrner

Claudia Kőrner

Claudia Kőrner
More ideas from Claudia
"Thanh xuân? Thanh xuân của ai mà không mơ hồ? Thanh xuân của ai mà không có những lầm lỡ, tổn thương? Hỉ nộ ái ố, có ai không từng trải qua? Thanh xuân, chẳng qua chỉ là một chặng đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mà mỗi một người đều phải trải qua trong đời."

"Thanh xuân? Thanh xuân của ai mà không mơ hồ? Thanh xuân của ai mà không có những lầm lỡ, tổn thương? Hỉ nộ ái ố, có ai không từng trải qua? Thanh xuân, chẳng qua chỉ là một chặng đường nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, mà mỗi một người đều phải trải qua trong đời."

Originell zum Fasching schminken -Ideen zum Betonen der Augen + VIDEO

Originell zum Fasching schminken -Ideen zum Betonen der Augen + VIDEO

OMG I LOVE THIS , SO NEAT FIRST TIME SEEING ANYTHING LIKE IT

OMG I LOVE THIS , SO NEAT FIRST TIME SEEING ANYTHING LIKE IT