Khánh Quốc

Khánh Quốc

Khánh Quốc
More ideas from Khánh
Infographic - Thành Công ở Thái Độ Làm Việc

Infographic - Thành Công ở Thái Độ Làm Việc

08 LƯU Ý KHI THIẾT KẾ DANH THIẾP  ✔ Kích thước danh thiếp ✔ Định dạng/hướng danh thiếp ✔ Bố cục màu sắc của danh thiếp  ✔ Bố cục thông tin cho danh thiếp  ✔ Font và trình bày chữ trên danh thiếp  ✔ Lựa chọn giấy in danh thiếp  ✔ Tạo vùng chừa xén khi thiết kế danh thiếp  ✔ Lưu ý sai số giữa file thiết kế và danh thiếp thực

08 LƯU Ý KHI THIẾT KẾ DANH THIẾP ✔ Kích thước danh thiếp ✔ Định dạng/hướng danh thiếp ✔ Bố cục màu sắc của danh thiếp ✔ Bố cục thông tin cho danh thiếp ✔ Font và trình bày chữ trên danh thiếp ✔ Lựa chọn giấy in danh thiếp ✔ Tạo vùng chừa xén khi thiết kế danh thiếp ✔ Lưu ý sai số giữa file thiết kế và danh thiếp thực

Thực đơn tăng cân 1 tuần

Thực đơn tăng cân 1 tuần