Σταματης-Βενετια Σιωπης-Θωμα'ι'δου

Σταματης-Βενετια Σιωπης-Θωμα'ι'δου

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΠΡΟΚΕΙΤΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ...
Σταματης-Βενετια Σιωπης-Θωμα'ι'δου